PDG. -12 - Banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Welke werkzaamheden verricht een verpleegkundige bij PDG Health Services?

9/20/2022 12:00:00 AM

De verpleegkundige speelt een vitale rol bij PDG Health Services. Eén van de belangrijkste taken die de verpleegkundige doet, is ervoor zorgen dat de trajecten goed verlopen. De trajecten kunnen bijvoorbeeld een PMO of een keuring zijn. Tijdens het PMO of de keuring is de verpleegkundige de eerste (medische) professional met wie de cliënten/medewerkers persoonlijk contact hebben en daarnaast voert de verpleegkundige een aantal onderzoeken uit.

Rol verpleegkundige bij een keuring

Bij een keuring voert de verpleegkundige een gedeelte van de onderzoeken uit;

 • Bloeddruk meting;
 • Biometrie (lengte, gewicht en buikomvang metingen);
 • Urine test;
 • Visustest;
 • Kleurentest;
 • Gezichtsveldentest;
 • Spirometrie (longfunctie test);
 • Audiometrie (gehoortest);
 • Venapunctie (bloedafname).

Rol verpleegkundige bij een PMO

Bij een Preventief Medische Onderzoek (PMO) voert de verpleegkundige bijna dezelfde handelingen als hierboven benoemd. De werkzaamheden worden veelal op een externe locatie uitgevoerd. Ieder verpleegkundige heeft een eigen set met daarin alle materialen/spullen dat zij/hij nodig heeft voor haar werkzaamheden ook meeneemt. Naast de medische metingen voert de verpleegkundige ook de volgende werkzaamheden bij een PMO;

 • Vragenlijst met de medewerker bespreken;
 • Rol van coach door adviezen te geven. Het meeste advies gaat om voeding, beweging, goede slaap, hygiëne en/of ontspanningstechnieken;
 • Signaleren van medische of psychische problemen en de medewerkers zodanig naar hun huisarts of fysiotherapeut verwijzen;
 • Conditie test;
 • Venapunctie. Het duurt ongeveer +/-5 werkdagen voordat de bloeduitslag bekend is. Hierna wordt er gekeken of er afwijkingen zijn en notities worden in het dossier van de client  gemaakt. Bij afwijkingen zoals verdenking diabetes, lever of nierziektes worden de cliënten als eerst gebeld, voordat het dossier afgesloten wordt en via email verstuurd wordt;
 • Ecg’s (hartfilmpje) maken. Dit komt niet vaak voor maar deze maakt de verpleegkundige en een arts beoordeelt de Ecg op een latere moment.

Overige werkzaamheden

Ten slotte, is elke verpleegkundige verantwoordelijk voor één of twee van locaties waar PDG health services gevestigd is. Dit houdt in; de voorraad inventariseren één of twee keer per week en materialen bestellen. Zo zijn altijd de benodigdheden in huis om een van de onderzoeken uit te voeren.  Daarnaast werken de verpleegkundigen nauw met de consultants en zullen ze indien mogelijk de consultants ondersteunen.

Wilt u ook uit PMO of keuring laten uitvoeren door een professional? Neem dan vrijblijvend contact op met PDG Health Services om deze diensten voor uw organisatie te laten uitvoeren.

Laatste nieuws