PDG. -12 - Banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Chauffeurskeuringen

Het doel van een chauffeurskeuring is het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van vrachtwagen, bus of taxi. De grondslag van de keuring ligt, afhankelijk van de sector, in de Wet Personenvervoer (buschauffeur) dan wel in de verschillende branche CAO’s. De exacte inhoud van de keuring ligt niet wettelijk vast, maar is gebaseerd op specifieke functie-eisen horende bij de uitoefening van het beroep. Keuringsbevindingen die mogelijk een risico inhouden voor een verantwoorde uitoefening van het beroep worden door de arts getoetst aan het toetsingskader van het CBR, de “Regeling Eisen Geschiktheid 2000”.

Meer over de keuring chauffeur vrachtvervoer

Meer over de keuring chauffeur besloten busvervoer

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Voor een veilige, gezonde en vitale werkomgeving