PDG. -47 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Keuring besloten busvervoer

Onder besloten busvervoer vallen alle (bus)chauffeurs van OV, lijndiensten, groepsvervoer, groepsreizen, pendeldiensten en touringcars. De grondslag voor een medisch onderzoek is terug te vinden in de CAO Besloten busvervoer en in de Wet (c.q. Besluit) Personenvervoer 2000. De keuring is niet hetzelfde als een rijbewijskeuring maar kan er wel mee worden gecombineerd. Deze medische keuring is 5 jaar geldig. 

De keuringsinhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vragenformulier
  • Lengte en gewicht
  • Bloeddruk en hartslag
  • Urine; onderzoek op suiker eiwit en bloed
  • Visus veraf (mét en zónder correctie)
  • Gezichtsvelden
  • Fluisterstem
  • ECG (≥ 55 jaar)
  • Beperkt lichamelijk/psychisch onderzoek

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Voor een veilige, gezonde en vitale werkomgeving