GetFit dag 2-10 banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Team Veiligheid

Welkom bij Team Veiligheid! Binnen ons team zijn de verplichte Arbo Kerndeskundigen aanwezig, zowel gecertificeerd als in opleiding. We hebben het dan over de Arbeid & Organisatiedeskundige, de Hoger Veiligheidskundige en de Arbeidshygienist. Zij hebben allen hun eigen vakgebied maar overlappen elkaar ook geregeld en werken nauw samen.

We zijn een hecht team en zetten onze diensten in om aan de voorkant de risico’s die medewerkers lopen bij de uitoefening van hun functie te voorkomen of te beperken en daarnaast onze klanten te adviseren en te ondersteunen.

Ons hoofddoel is Preventie. Denk daarbij aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak als basis voor je arbeidsomstandigheden beleid. Door het uitvoeren van de RI&E creëer je een zo veilig mogelijk werkomgeving met als doel  minder gezondheidsklachten , een lager verzuim en minder ongevallen. Een gezonde werkplek zorgt voor meer werkplezier en hogere productiviteit.

De aanvullende onderzoeken op o.a. het gebied van gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, geluid, psychosociale arbeidsbelasting kunnen wij ook voor u uitvoeren.

Diensten Team Veiligheid

 • Toetsen RI&E
 • Uitvoeren RI&E en opstellen plan van aanpak
 • Verdiepende onderzoeken op het gebied van:
 • Werkplekonderzoek, fysieke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, trillingen, machine veiligheid, PSA
 • Ongevalsonderzoek
 • Adviezen omtrent preventie
 • Interim en boven schoolse preventie medewerker
 • RI&E psychosociale arbeidsbelasting
 • Verdiepende werkdrukaanpak (dialooggesprekken)
 • Advies versterken sociale veiligheid in organisaties
 • Gezond werken in de nacht
 • Aan de slag met gedragspatronen in het team
 • Advies organisatie-/gedragsverandering in organisatie