PDG. -10 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Keuring als wettelijke verplichting

Beroepskeuringen

Voor bepaalde beroepen en branches is een medische keuring verplicht. Het gaat dan om beroepen waar (onderdelen van) werkzaamheden een risico kunnen vormen voor de gezondheid van de medewerker zelf en/of voor anderen in een werkomgeving. Voorbeelden hiervan keuringen zijn:

  • bodemsaneringskeuringen;
  • Asbestkeuring;
  • ademluchtkeuringen;
  • chauffeurs/rijbewijskeuringen.

Het doel van de keuring is vaststellen of de medewerker, bij periodieke keuringen, of de toekomstig medewerker bij een aanstellingskeuring, in medisch opzicht in staat is de vereiste werkzaamheden veilig uit te voeren. De inhoud van de keuring is altijd gebaseerd op de medische eisen die samenhangen met de risicovolle taken in het werk. De inhoud van de keuring kan dus per beroep verschillen. Voor veel sectoren ligt de inhoud van de keuring vast in de daarvoor geschreven richtlijnen. In gevallen waar de inhoud niet beschreven is kunt u contact op nemen met PDG Health Services. Wij helpen u graag om tot de juiste keuringsinhoud te komen.

Meer over bodemsaneringskeuringen 

Meer over asbestkeuringen 

Meer over rijbewijskeuringen 

 

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Voor een veilige, gezonde en vitale werkomgeving