GetFit dag1-39

Welkom op pdghealthservices.nl

Team Vitaliteit

Welkom bij Team Vitaliteit! Wij geloven in het bevorderen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen organisaties door in te zetten op veel verschillende thema’s met een scala aan diensten. Ons team bestaat dan ook uit professionals met diverse achtergronden, waaronder fysiotherapeuten, verpleegkundigen en leefstijlcoaches.

Vitaliteit wordt vaak in één adem genoemd met duurzame inzetbaarheid, een steeds belangrijker thema voor organisaties. Een organisatie kan werken aan de vitaliteit van medewerkers door aan de slag te gaan met een vitale werkomgeving. De vitale medewerker werkt namelijk met meer plezier, is gezonder,  productiever, verzuimt minder en zal logischerwijze zijn of haar werk tot op hogere leeftijd zinvol voort kunnen zetten.

Wij zijn ervan overtuigd dat anders kijken naar het thema vitaliteit werkgevers én medewerkers verder brengt. Wij streven ernaar om een benadering van vitaliteit te bieden die alle aspecten van het leven van medewerkers omvat: van voeding en beweging tot slaap, ergonomie en mantelzorg.

Overtuigingen Team Vitaliteit

Wij ondersteunen leidinggevenden en medewerkers van organisaties vitaal te zijn en vitaal te blijven. Daarmee werken we aan het voorkomen van verzuim in organisaties. We bieden medewerkers handvatten om om te kunnen gaan met wat er in een mensenleven gebeurt, zowel fysiek als mentaal.

Dat doen we aan de hand van drie stevige overtuigingen, namelijk:

  1. Werken aan je vitaliteit doe je een leven lang.

Vitaliteit is geen tijdelijk doel, maar een continu proces van zelfzorg en zelfontwikkeling.

  1. Ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen vitaliteit

Wij geloven in empowerment, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan hun eigen gezondheid en welzijn.

  1. Bedrijfscultuur is bepalend voor de vitaliteit van medewerkers.

Een ondersteunende en stimulerende bedrijfscultuur is essentieel voor het creëren van een omgeving waarin medewerkers FIT kunnen zijn.

Dienstverlening Team Vitaliteit