GetFit dag 2-10 banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Toesten, uitvoeren en opstellen PVA

RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie (ZZP’s uitgezonderd) om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen en de financiële risico’s terug te dringen. U krijgt met een RI&E inzicht in de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek in uw organisatie. Wij hebben een eigenzinnige kijk op het gebied van risico’s en veiligheid in organisaties en ondersteunen in de uitvoer en/of toetsen van de RI&E én begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.

Hoe ondersteunt PDG Health Services bij de RI&E?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is het fundament van uw Arbobeleid en is meer dan alleen een rapportage. Het draagt bij aan een veilige en gezonde organisatie. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het instrueren en stimuleren van het veiligheidsgedrag van uw medewerkers. Een goede opvolging en plan van aanpak vanuit de RI&E is belangrijk om risico’s tegen te gaan en tijdig arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Een van de 3 Arbokerndeskundigen, Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygienst of Arbeids & Organisatiedeskundige, bezoekt voorafgaand uw organisatie en zal door de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) methodiek aangevuld met branche specifieke vragen, de risico’s en arbothema’s met u doornemen. Dit doen wij praktisch en duidelijk waardoor u goed inzicht krijgt en weet welke acties bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Ons team van specialisten kan daarbij verdiepend onderzoek en advies uitvoeren. Bijvoorbeeld onderzoek gevaarlijke stoffen,-  geluid, - klimaat,- fysieke belasting op de werkplek, verdiepend onderzoek PSA ( Psycho Sociale Arbeidsbelasting).

Toetsen van uw RI&E

Nadat de RI&E is opgesteld, moet deze getoetst worden. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ arbokerndeskundige getoetst wordt. De toets, bedoelt in artikel 5 van de wet, bestaat uit een systeemtoets en een scopetoets. De systeemtoets bekijkt het gehele arbeidsomstandigheden terrein binnen het bedrijf. Hierbij wordt de RI&E beoordeeld op basis van de criteria volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Daarnaast wordt het Plan van Aanpak beoordeeld. De scopetoets beoordeelt of de RI&E afdoende ingaat op alle risico’s die zich kunnen voordoen.  

De RI&E is uitgevoerd; en nu?!

Dan begint nu het echte werk! Met de uitvoering van de RI&E heeft u veel belangrijke en relevante informatie geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld. De volgende stap is doorpakken. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Indien nodig, helpt De Arbodienst u ook graag bij de vervolgstappen.

Actueel houden van de RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een levend document; dat wil zeggen dat iedere wijziging in de wijze waarop een organisatie is georganiseerd, processen of werkplekken zijn ingericht, of een verandering in de toegepaste materialen, een wijziging van de risicoprofielen meebrengen die weerslag moet krijgen in de risico-inventarisatie. Hierbij verdient het natuurlijk de aanbeveling dat iedere wijziging voordat deze wordt doorgevoerd al op risico’s en gevaren wordt beoordeeld. Zo kan tegelijkertijd de RI&E hierop aangepast worden. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de preventiemedewerker om de RI&E actueel te houden. 

 

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Voor een veilige, gezonde en vitale werkomgeving