PDG. -10 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Asbestkeuringen

Momenteel bieden wij deze dienst niet aan.

Asbest bestaat uit kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als losse vezels worden ingeademd. Hoe schadelijk het is, hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die iemand tijdens zijn of haar leven inademt. Hoe meer asbestvezels iemand gedurende zijn of haar leven inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

Wanneer een medewerker tijdens het werk in aanraking komt met asbest kan dit dus risico’s met zich mee brengen.  Medewerkers moeten zowel bij aanstelling als periodiek medisch worden gekeurd. Waar het bij de aanstellingskeuring gaat om medische gezondheidseisen en nulmeting, gaat het bij de periodieke keuringen om vroegtijdige vaststelling van eventueel opgelopen gezondheidsschade in het werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun medewerkers 1 x per 3 jaar te laten keuren conform eisen en risico’s opgesteld in het Arbobesluit.

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Alles voor een veilige werkomgeving