PDG. -50 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Bodemsaneringskeuringen

Momenteel bieden wij deze dienst niet aan.

Wanneer een medewerker tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Om die reden moeten medewerkers zowel bij aanvang van het werk als periodiek, medisch gekeurd worden. Waar het bij de aanstellingskeuring gaat om het voldoen aan medische gezondheidseisen, gaat het bij de periodieke keuringen tevens om vroegtijdige opsporing van eventuele gezondheidsschade opgelopen in of door het werk. Werkgevers zijn wettelijk verplicht hun medewerkers jaarlijks te laten keuren conform de CROW Publicatie 400.

Zonder geldige geschiktheidsverklaring mag de medewerker niet het verontreinigde werkterrein betreden.

De klassen A, B en C

Op basis van de CROW-400 richtlijn kunnen er drie klassen bodemsaneringskeuringen worden onderscheiden:

De klasse A bodemsaneringskeuring

De klasse A bodemsaneringskeuring is de basiskeuring die van toepassing is op iedere medewerker die werkt in een omgeving van verontreinigd(e) grond, bodem of water, doch niet direct aan deze stoffen wordt blootgesteld. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is niet nodig omdat er wordt gewerkt in een gefilterde (overdruk) cabine. Deze keuring dient jaarlijks plaats te vinden.

De klasse B bodemsaneringskeuring

De klasse B bodemsaneringskeuring is bedoeld voor medewerkers die in vervuilde grond werken en die in staat moeten zijn beschermende kleding en gelaatsmaskers te dragen. Deze keuring is ook bestemd voor chauffeurs en machinisten die “buitenlucht afhankelijke adembescherming” moeten gebruiken en hier medisch toe in staat moeten zijn. Deze keuring dient jaarlijks plaats te vinden.

De klasse C bodemsaneringskeuring

De klasse C bodemsaneringskeuring is bestemd voor alle medewerkers die in vervuilde grond werken en die ook in staat moeten zijn om “buitenlucht onafhankelijke adembescherming” te dragen. Zij dienen te beschikken over de daarvoor vereiste fysieke conditie. Om de fysieke conditie te onderzoeken moet een fietsinspanningstest worden uitgevoerd. Dit onderdeel heeft de volgende geldigheid: t/m 39 jaar 1 x per 4 jaar, 40 – 50 jaar 1 x per 2 jaar, > 50 jaar 1 x per jaar.

De klasse C bodemsaneringskeuring is een aanvulling op de bodemsaneringskeuring A of B.

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Voor een veilige, gezonde en vitale werkomgeving