PDG. -10 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Keuring chauffeur vrachtvervoer

De keuring voor chauffeur vrachtvervoer valt onder de CAO van het beroepsgoederenvervoer. Hieronder vallen ook de chauffeurs van mobiele kranen. Deze CAO is niet van toepassing op bedrijven die een eigen CAO of eigen arbeidsvoorwaarden hebben opgesteld. Toch moet worden opgemerkt dat de inhoud van deze CAO’s tenminste gelijkwaardig dient te zijn aan het niveau van de CAO van de branche. Dit geldt ook voor de periodiek medische keuring. De keuring is niet hetzelfde als een rijbewijskeuring maar kan er wel mee worden gecombineerd. Deze medische keuring is 5 jaar geldig.

De keuringsinhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vragenformulier
  • Lengte en gewicht
  • Bloeddruk en hartslag
  • Urine; onderzoek op suiker eiwit en bloed
  • Visus veraf (mét en zónder correctie)
  • Gezichtsvelden
  • Fluisterstem
  • ECG (≥ 55 jaar)
  • Beperkt lichamelijk/psychisch onderzoek

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Alles voor een veilige werkomgeving