PDG. -28 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Wat wordt er tijdens een adviesgesprek van een PMO besproken?

9/1/2022 12:00:00 AM

Het Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

Het eerste gedeelte bestaat uit het testen van verschillende lichamelijke functies, zoals het onderzoeken van het zicht of het gehoor. Het tweede gedeelte bestaat uit een vragenlijst. De deelnemers krijgen deze lijst voorafgaand aan het preventief medisch onderzoek toegestuurd. Wij vragen deze dan ook voorafgaand aan het onderzoek in te vullen zodat dit tijdens het gesprek met de verpleegkundige van PDG Health Services kan worden besproken.  

We gaan in dit artikel verder in op de vragenlijst en het bijbehorende gesprek.

Vragen vragenlijst

Op de vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod zoals leefstijl, arbeidsbeleving, arbeid en klachten en de verschillende testonderdelen. Zo krijgen we niet alleen een beter beeld van de gezondheid van de medewerker, maar kunnen de verpleegkundigen ook een betere inschatting maken van de testen en de resultaten vergelijken.

Een aantal voorbeeldvragen en -stellingen die aan bod komen:

  • Door mijn werk heb ik klachten aan mijn nek of schouder, die mijn functioneren beïnvloeden.
  • Ik ervaar in mijn werksituatie geen omstandigheden die mij hinderen.
  • Mijn vitaliteit is zo laag geworden dat mijn functioneren wordt beïnvloed.
  • Bent u de laatste 5 jaar onder behandeling geweest voor hoge bloeddruk?
  • Heeft u de afgelopen 12 maanden last gehad van oorsuizen of een fluittoon?
  • Heeft u last van astma of bronchitis?

Resultaten

Op basis van de ingevulde vragenlijst en de uitslagen van de onderzoeken wordt er bekeken hoe de gezondheid van een medewerker er op dit moment voor staat. Aangezien iedere medewerker verschillend is en de resultaten anders zijn, is dit een gesprek op maat tussen de verpleegkundige en de medewerker. De verpleegkundige neemt alle resultaten door en geeft aanbevelingen over hoe de medewerker zijn of haar gezondheidssituatie kan verbeteren.

PMO op maat

Wilt u ook een PMO op maat laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact op met PDG Health Services voor meer informatie en een offerte. Graag gaan wij met u in gesprek om achter uw wensen te komen. Wij helpen u ook graag verder met de geanonimiseerde rapportage en het toepassen van de vervolgstappen binnen de organisatie. Zo weet u dat u dat de resultaten niet verloren gaan!

Laatste nieuws