PDG. -10 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

U laat uw medewerkers onderzoeken door ons medisch personeel. Wat kunnen zij verwachten?

2/3/2022 12:00:00 AM

Uw organisatie heeft een doel: het vaccineren van medewerkers, hen laten keuren of hen laten meedoen aan een PMO. Dan is het niet alleen fijn dat u een partij vindt die dit voor u kan uitvoeren, maar ook dat uw medewerkers weten waar zij aan toe zijn. PDG Health Services ondersteunt u graag van A tot Z!

Allereerst: De uitnodiging

Voorafgaand aan ieder onderzoek krijgen uw medewerkers een digitale uitnodiging waarop uw medewerkers zich kunnen inschrijven. Zo kunnen zij zich via de link in de uitnodiging, aanmelden voor een tijd, datum en locatie. In veel gevallen wordt er voorafgaand aan de afspraak gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst vormt in het geval van de vaccinaties een eerste indruk voor eventuele contra-indicaties. Bij keuringen en preventief medische onderzoeken wordt de vragenlijst als aanvulling gebruikt om een vollediger beeld te krijgen van de huidige gezondheid.
 

Vervolgens: waar kunnen uw medewerkers terecht?

De afspraak kan op verschillende locaties plaatsvinden. Dit kan op één van onze eigen locaties; Alkmaar, Arnhem, Etten-Leur, Groningen, Nieuwegein, Rotterdam of Schiphol-Rijk. We kunnen ook bij u op locatie komen en de afspraken daar uitvoeren.

Hoe ziet de afspraak eruit?

Afhankelijk van de dienst die u aan uw medewerkers aanbiedt, zijn er verschillende vervolgstappen.

Vaccinaties

Zo wordt er tijdens de vaccinaties (zowel griep- als COVID-19-vaccinaties) door de verpleegkundige naar de vooraf ingevulde vragenlijst gekeken om te kijken of er geen problemen uit voortkomen. Zowel bij griepvaccinaties als Covid-19 vaccinaties is er naast de verpleegkundige ook een arts betrokken. Er is echter wel een verschil. Bij de griepvaccinaties is de arts niet fysiek aanwezig, maar wel telefonisch te bereiken voor vragen. Bij de Covid-19 vaccinaties is de arts wel fysiek aanwezig en zal toezicht houden, wanneer de medewerkers, na de prik, 15 minuten moeten worden geobserveerd. Tijdens de afspraak voor de Covid-19 vaccinatie wordt gevraagd of de medewerker geregistreerd wil worden bij het RIVM en krijgt hij een bewijs mee van de vaccinatie.

PMO (Preventief Medisch Onderzoek)

Bij het PMO zal een verpleegkundige de onderzoeken uitvoeren en de uitslag bespreken. Afhankelijk van welk pakket er gekozen is, kan het PMO bestaan uit de volgende onderdelen:
 

  • Biometrisch onderzoek - Bestaande uit het meten van de lengte, het gewicht, de bloeddruk, de hartslag, het vetpercentage.
  • Optometrisch onderzoek - Hierbij kunnen de ogen worden getest op drie verschillende afstanden; veraf, beeldscherm afstand en leesafstand. 
  • Audiometrisch onderzoek - Hierbij wordt het gehoor getest op verschillende frequenties.
  • Spirometrisch onderzoek - Met behulp van een blaastest wordt de longfunctie bepaald door te kijken naar de longinhoud, de wijdte van de onderste luchtwegen en de verhouding hiertussen. 
  • Conditietest - Hierbij wordt de conditie getest met behulp van de Harvard-steptest.
  • Hematologisch onderzoek - Er zijn twee vormen van bloedonderzoek. Met behulp van een vingerprik of door bloedafname in de arm.

Tot slot wordt de vragenlijst doorgenomen door de verpleegkundige en bespreekt zij de uitslagen met de medewerker van de verschillende onderzoeken.

Keuringen

De inhoud van de aanstellingskeuringen of periodieke keuringen is afhankelijk van wat de eisen zijn van de desbetreffende functie. Samen met u wordt het in kaart gebracht en wordt hier invulling aan gegeven.
Tijdens een keuring zal er altijd een arts aanwezig zijn. Bij uitgebreide keuringen wordt er vaak een combinatie gemaakt tussen de verpleegkundige en een arts.
Bij het eerste gedeelte van de afspraak start de verpleegkundige met een aantal medische onderzoeken afhankelijk van het gekozen pakket. Het tweede gedeelte van de afspraak vindt plaats bij de arts. Mogelijk voert hij samen met de verpleegkundige ergometrisch onderzoek (ook wel een fietsinspanningstest) uit en zal waar nodig extra onderzoek verrichten.

De onderzoeken zijn uitgevoerd. Wat nu?

Zodra de onderzoeken zijn afgerond, wordt de uitslag besproken. Bij een PMO wordt de uitslag direct door de verpleegkundige gegeven. Ook worden alle gegevens vastgelegd in het persoonlijke digitale dossier van de medewerker. De medewerker krijgt,  via de mail, een link toegestuurd om dit digitale dossier te kunnen inzien. Wanneer er tijdens een PMO bloed is afgenomen, moet dit eerst naar het lab gestuurd worden. Dit zorgt ervoor dat het wat langer duurt, voordat alle resultaten bekend zijn. We streven ernaar dat, binnen twee weken na het PMO, alle uitslagen zijn verwerkt in het digitale dossier.

Bij keuringen wordt de uitslag aan het einde van de afspraak besproken door de arts. Hierbij wordt ook besproken of iemand wel/of niet goedgekeurd is en wordt indien van toepassing een geschiktheidsverklaring afgegeven. 

Van A tot Z

Heeft u vragen over het uitvoeren van een van de diensten of wilt u dat PDG Health Services u ondersteunt bij de communicatie rondom de diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij brengen graag uw wensen in kaart en sluiten onze dienstverlening daar op aan.

Laatste nieuws