PDG. -17 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Individuele interventie na een PMO

11/10/2022 12:00:00 AM

PDG Health Services staat op vele vlakken voor u als werkgever, maar ook voor uw medewerker, klaar. Zo kunt u onder andere voor beroepswettelijke medische keuringen en PMO’s (preventief medisch onderzoek) bij ons terecht. Hiermee dragen we graag bij aan de waarborging van de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en kunnen wij hen op individueel niveau verder helpen.

Preventief medisch onderzoek

Het PMO biedt de mogelijkheid om vroegtijdig potentiële gezondheidsrisico’s op te sporen bij medewerkers. Middels een online vragenlijst en health check worden de eventuele aandachtspunten opgespoord en worden tips en adviezen geboden die de gezondheid en vitaliteit van de medewerker kunnen bevorderen.

Maar dan? Wat gebeurt er na het PMO?

Er zijn meerdere opvolgmogelijkheden. Dit kan plaatsvinden op groepsniveau, denk hierbij aan workshops, campagnes, aanpassing in beleid, en op individueel niveau. Indien noodzakelijk wordt de medewerker doorverwezen naar de huisarts of medisch specialist. De medewerker kan vervolgens zelfstandig aan de slag met de aandachtspunten, tips en adviezen. Deze punten zijn erop gericht om daar waar nodig de leefstijl aan te passen en een verandering in gewoonten en gedrag te brengen.

Individuele interventie

Maar niet voor iedereen is het even eenvoudig om zelf, letterlijk en figuurlijk, in beweging te komen. Om meer effect uit het preventief medisch onderzoek te halen met een duurzaam resultaat, biedt PDG Health Services tevens de mogelijkheid om een individuele interventie in te zetten middels coaching. De leefstijlcoach, ook wel vitaliteitsadviseur genoemd, bespreekt samen met de medewerker wat het gewenste resultaat zou zijn en met welke stappen hij of zij dit zou kunnen bereiken. Om eventuele belemmeringen te overwinnen, wordt hierbij gekeken naar de intrinsieke motivatie van de medewerker, de persoonlijke kwaliteiten en eventuele benodigde ondersteuning vanuit de omgeving. Afhankelijk van de behoefte en de te zetten stappen kunnen er één of meerdere gesprekken ingepland worden met de leefstijlcoach. De gesprekken worden zowel digitaal als fysiek aangeboden.

Resultaat

Met deze individuele interventie krijgt de medewerker een beter inzicht in het eigen gedrag en worden er handvatten en kennis aangereikt om de gezondheid en vitaliteit met het eigen gedrag positief te beïnvloeden.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de individuele interventie middels coaching voor uw medewerkers? Aarzel dan niet en neem contact op met de consultants van PDG Health Services via info@pdghealthservices.nl. Zij vertellen u er graag meer over!

 

Laatste nieuws