PDG. -10 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

PMO: het belang van een goede voorbereiding

10/27/2022 12:00:00 AM

Wanneer een organisatie besluit een PMO of een PAGO uit te voeren komt hier altijd veel bij kijken. Een goede werkwijze in de voorbereiding is essentieel voor het laten slagen van een PMO. Bij PDG Health Services zijn wij ons ervan bewust dat een PMO organiseren een tijdrovende taak kan zijn die ook de nodige inspanningen van de organisatie vereist.

Om de voorbereiding en daarmee het volledige PMO tot een succes te maken, is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen. Wanneer u besluit in zee te gaan met PDG Health Services zal een vaste consultant u volledig begeleiden tijdens dit proces. In dit stuk kunt u een globaal beeld krijgen van wat er nodig is in de aanloop naar een PMO.

De eerste stap

De eerste beslissing die u als organisatie moet maken, is of u het onderzoek wil baseren op de uitkomsten van de RI&E. Dit is belangrijk om de inhoud van de onderzoeken af te stemmen en om het doel van het onderzoek duidelijk te maken aan de medewerkers. Als u ook PAGO onderdelen in uw PMO verwerkt, kan dit zorgen voor een hogere opkomst. Als u deze beslissing heeft gemaakt, gaat u in samenspraak met uw consultant de inhoud en het doel van het onderzoek bespreken. Uw consultant zal hierop gebaseerd communicatie opstellen die u kunt delen met uw medewerkers. De ervaring leert dat goede communicatie richting de medewerkers zorgt voor een hogere opkomst tijdens het PMO.

Informeren, informeren…

Zoals eerder aangegeven is het informeren van de medewerkers een van de belangrijkste stappen om uw onderzoek tot een succes te maken. Hoe hoger het deelnemerspercentage, des te beter u de uiteindelijke groepsrapportage kunt extrapoleren naar de gehele organisatie. Geïnformeerde deelnemers zijn vaak gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek. Maar hoe kunt u de medewerkers goed informeren? Hier zijn verschillende manieren voor. U kunt ervoor kiezen om medewerkers via de mail op de hoogte te stellen. Maar er is meer. PDG Health Services kan ondersteunen in promotiemateriaal zoals posters, flyers of bijvoorbeeld stressballetjes. Ook kunnen wij informatiesessies verzorgen voor de medewerkers of een alternatieve campagne bedenken voor het onderzoek.

En dan?

Na het onderzoek kunt u ervoor kiezen een groepsrapportage op te laten maken. Een groepsrapportage geeft u inzicht in de grootste knelpunten binnen uw organisatie. U kunt zich hierbij wel voorstellen hoe belangrijk het is dat u een hoge opkomst heeft tijdens het onderzoek. Een groepsrapportage over een deelnemerspercentage van 70% is veel relevanter dan wanneer er een deelnemerspercentage van 30% is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Preventief Medisch Onderzoek van PDG Health Services? Ga dan voor meer informatie naar onze website en neem vrijblijvend contact met ons op.  

Laatste nieuws