PDG. -28 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Het belang van communicatie omtrent het Preventief Medisch Onderzoek

5/25/2023 12:00:00 AM

De keuze is gemaakt om het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit te rollen binnen uw organisatie; en wat nu? Als uw organisatie het preventief medisch onderzoek introduceert, is het natuurlijk belangrijk om alle medewerkers op de hoogte te stellen. Goede interne communicatie is hierbij onmisbaar.

Invloed van deelnemers

Het aantal deelnemende medewerkers is cruciaal voor de impact die u na het PMO kunt maken. Een hoge respons is namelijk belangrijk om een representatief beeld van uw organisatie te krijgen en daarmee de waarde van het inzicht te verhogen. Maar een hoge respons zet ook de toon voor de opvolging zowel voor de individuele medewerker zelf als ook de organisatie als geheel. Wanneer veel mensen meedoen, zal de sociale norm voor gezond gedrag benadrukt worden. Medewerkers kunnen elkaar steunen door gezamenlijk gezonde gewoontes aan te houden op de werkvloer én deze door te trekken naar het privéleven. Hierin kan de organisatie een rol spelen door bijvoorbeeld gezonde voeding tijdens de lunch beschikbaar te stellen, lunchwandelgroepen op te richten of tussen afdelingen een competitie (in de vorm van een sport) te starten. Het effect dat u kunt maken met het PMO begint dus al bij de eerste communicatie, en de opvolging die de organisatie hieraan geeft. Maar hoe kunt u uw medewerkers het beste bereiken en motiveren om deel te nemen aan het PMO? PDG Health Services helpt u hierbij!

Vind een communicatievorm die bij u past

Heldere communicatie start met gericht communiceren, waarbij ook rekening gehouden wordt met medewerkers die niet willen deelnemen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals te druk zijn of zorgen om de privacy. Het is belangrijk om op een positieve manier de voordelen van het PMO te communiceren waarbij u deze zorgen direct erkent én u het vrijwillige karakter ervan kunt benadrukken. PDG Health Services kan u voorafgaand, tijdens en na het PMO ondersteunen met de communicatie. Ook hebben wij meerdere artikelen geschreven waar u zich al over de verschillende communicatiemogelijkheden en -vormen kunt inlezen. Deze artikelen kunt u terugvinden op de website. Samen kijken we welke vorm(en) van communicatie het beste bij uw organisatie past.

PDG Health Services zorgt op deze manier samen met u voor een zo groot mogelijke opkomst voor het PMO!

Laatste nieuws