PDG. -47 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Krijg inzicht in het werkvermogen met de werkvermogenscan

11/24/2022 12:00:00 AM

Werkvermogende medewerkers vormen de basis voor een gezonde organisatie, en andersom vormt een gezonde organisatie de basis voor werkvermogende medewerkers. Maar wat is er nog meer van invloed op het werkvermogen van een medewerker en hoe kunt u als werkgever inzicht krijgen in het werkvermogen?

Wat is werkvermogen? 

Werkvermogen is de mate waarin een medewerker lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren, nu en in de toekomst. Net als bij duurzame inzetbaarheid is werkvermogen een weerspiegeling van de organisatiecultuur, mate van persoonlijk leiderschap en de werk-privé balans. Ook heeft het effect op de productiviteit, werkgeluk en of een medewerker wel of niet verzuimt.Werkvermogenscan

Het werkvermogen van een medewerker is geen constante factor, het fluctueert gedurende het werkende leven van een medewerker. Situaties die verandering met zich mee brengen, zoals de geboorte van een kind, het overlijden van familie, het behalen van een promotie of een langdurige verhoogde werkdruk, kunnen ervoor zorgen dat het werkvermogen van een medewerker stijgt of daalt. Een bepaalde fluctuatie is niet erg, echter, voor zowel het individu als voor de organisatie is het zaak om te kijken hoe je ervoor zorgt dat de fluctuatie binnen een bepaalde bandbreedte blijft. Om dat voor elkaar te krijgen kan een organisatiescan handvatten bieden.

Aan de slag met de Werkvermogenscan

Daarom biedt PDG Health Services de Werkvermogenscan aan. De Werkvermogenscan is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat het werkvermogen van medewerkers in kaart brengt. De scan meet factoren binnen en buiten het werk die het werkvermogen van medewerkers kunnen bevorderen of belemmeren, zoals de steun van de leidinggevende, werkvariatie, autonomie, ontwikkelmogelijkheden, maar ook werkdruk, rolconflict, mantelzorg, werk-privé balans, enzovoorts. De Werkvermogenscan wordt vaak in combinatie met een PMO ingezet.

Vervolg Werkvermogenscan

De resultaten van de scan worden op groepsniveau aan de organisatie teruggekoppeld, maar ook op individueel niveau worden de resultaten met de medewerker die de scan heeft ingevuld besproken.  In een persoonlijk portaal vindt de medewerker op basis van de resultaten tips ter verbetering van het werkvermogen. Samen met het PMO kan een organisatie preventief aan de slag gaan met het verhogen van het werkvermogen van de medewerkers.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Werkvermogenscan van PDG Health Services? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag een offerte aan.

Laatste nieuws