PDG. -17 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Team Veiligheid & Preventie van De Arbodienst en getFIT voegen zich bij PDG Health Services

1/2/2024 12:00:00 AM

Per 1 januari voegen Team Veiligheid en Preventie van De Arbodienst en het vitaliteitslabel getFIT zich bij PDG Health Services. PDG Health Services wordt hiermee gepositioneerd als expert op het gebied van gezondheid, vitaliteit, veiligheid en preventie.

De al bestaande nauwe samenwerking tussen de organisaties en afdelingen, de raakvlakken en de wens om een uitgebreidere landelijke dekking te kunnen aanbieden voor alle diensten hebben tot deze keuze geleid. Op deze manier kan het label een volledig en logisch vervolg geven aan bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) / Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en daaropvolgend eventueel fysieke belasting als het gaat om dienstverlening.

Door de samenkomst van deze organisaties en afdelingen ontstaat er een sterke organisatie met kennis en kunde op het gebied van gezondheid, vitaliteit, veiligheid en preventie.

Dienstverlening

Met deze samenvoeging wordt het dienstenaanbod aangepast. Het aanbod van PDG Health Services ziet er per januari als volgt uit:

 • Toetsen RI&E;
 • Uitvoering RI&E en opstellen Plan van Aanpak;
 • Verdiepende onderzoeken op gebied van werkplekonderzoek, fysieke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, trillingen, machine veiligheid, psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
 • Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO);
 • Rijbewijskeuringen;
 • Beroepswettelijke keuringen;
 • Ergonomisch spreekuur en werkplekonderzoek;
 • FITcheck;
 • (Online) Coaching op diverse vitaliteitsonderwerpen;
 • Femme Vitaal;
 • Diverse (online) workshops.

Bereikbaarheid

Team Veiligheid en Preventie (voorheen onderdeel van De Arbodienst) blijft een eigen team binnen PDG Health Services en zal volgens dezelfde constructie werken als binnen De Arbodienst.

Het e-mailadres van team Veiligheid en Preventie wijzigt van veiligheid@dearbodienst.nl naar veiligheid@pdghealthservices.nl. getFIT gaat op in PDG Health Services, en is vanaf nu te bereiken via info@pdghealthservices.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over deze samenvoeging, neem dan contact op met Jorik Vissers, directeur van PDG Health Services, via jorik.vissers@pdghealthservices.nl.

 

Laatste nieuws