PDG. -50 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Zo beschermen wij uw privacy

1/26/2023 12:00:00 AM

28 januari is het de Europese Dag van de Privacy. De Raad van Europa heeft deze dag gekozen om iedereen te informeren over hun rechten over het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en organisaties. Als organisatie waarbij veel persoonsgegevens passeren, besteedt PDG Health Services hier vandaag ook aandacht aan.

Onze visie op privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben medewerkers van PDG Health Services gegevens van u nodig. Deze gegevens zijn van vertrouwelijke aard.

PDG Health Services is onderdeel van paraDIGMA groep en levert diverse diensten op het gebied van gezondheid, waaronder Periodiek Medische Onderzoeken, beroepsvaccinaties en vitaliteitschecks. Bij deze werkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de geldende privacywetgeving. Om hierop toe te zien, hebben is er een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Het gaat immers om vertrouwelijke informatie.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken de uitkomst van uw gegevens, alleen met u toestemming, anoniem aan uw werkgever. De uitkomst van uw gegevens is niet herleidbaar tot uzelf.

Hoe worden uw gegevens door PDG Health Services bewaard en voor hoe lang?

Uw gegevens worden veilig bewaard in onze eigen omgeving. Alle autorisaties zijn zo ingericht dat alleen betrokken medewerkers toegang hiertoe hebben. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uiteraard respecteren wij hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

PDG Health Services neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Zo kan niet iedere medewerker van PDG Health Services uw gegevens inzien. Wij hebben dit strikt beperkt tot de medewerkers die u support of technische ondersteuning bieden.

Welke privacyrechten heeft u?

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • Het laten corrigeren van foute persoonsgegevens;
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • Het laten beperken van de verwerking;
  • Het (laten) overdragen van persoonsgegevens.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Privacy staat hoog bij ons in het vaandel

Wilt u meer weten over het privacybeleid van PDG Health Services, onderdeel van paraDIGMA groep? Ga dan naar ons privacybeleid voor meer informatie.

Laatste nieuws