GetFit dag 2-10 banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Veiligheid, preventie en gezondheid ; dé ingrediënten voor een vitale werkomgeving

2/15/2024 12:00:00 AM

Als organisatie wilt u de veiligheid op de werkvloer voor uw medewerkers waarborgen door preventieve maatregelen te treffen. Dit ten goede van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers en daarmee uw organisatie.

Van RI&E tot PAGO

Vanuit de Arbowet bestaat de verplichting om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen en daarop volgend een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden aan de medewerker. Zo is de gezondheidscheck gericht op de risico’s die een medewerker loopt op de werkvloer. Dit is een proces waar veel bij komt kijken, vanwege het specialistische karakter en de daarbij benodigde expertise voor de uitvoering. 

Maatwerk

Elke organisatie is anders en daarom betreft het opstellen van een RI&E maatwerk, waarbij diverse kerndeskundigen betrokken zijn met ieder een eigen specialisme. Afhankelijk van de branche, het type product of dienst, functie, werkzaamheden en werkomgeving zijn er verschillende aandachtsgebieden waar de kerndeskundigen zich op richten om de potentiële (gezondheids)risico’s in kaart te brengen.    

Experts

Team Veiligheid en Preventie van PDG Health Services bestaat uit diverse experts en kerndeskundigen om uw RI&E vakkundig en professioneel op te kunnen stellen en te toetsen. Het team van kerndeskundigen wordt gevormd door:

  • Hoger Veiligheidskundigen;
  • Arbeidshygiënisten;
  • Arbeid- en Organisatie deskundigen.

Wanneer de RI&E volledig en actueel is, is het aan de bedrijfsarts om een passend PAGO-advies af te geven. Een volledige RI&E bevat een plan van aanpak voor de benodigde maatregelen, eventuele benodigde verdiepende onderzoeken (bijvoorbeeld bij het gebruik van gevaarlijke stoffen) en een toetsingsrapport van alle betrokken kerndeskundigen. Met het PAGO-advies van de bedrijfsarts is de RI&E compleet en kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering van het PAGO worden gestart.

Team Gezondheid en Vitaliteit van PDG Health Services neemt het vanaf hier over van Team Veiligheid en Preventie. Dit team bestaat uit;

  • Project coördinatoren: deze collega’s van PDG Health Services adviseren u in de voorbereiding en organisatie van de PAGO’s. Ze stemmen elk detail gezamenlijk met u af om de PAGO’s op een goede en succesvolle wijze tot uitvoering te laten brengen en achteraf met u op te volgen en te evalueren.
  • Medisch professionals: voor de uitvoering van de PAGO’s werkt PDG Health Services met enthousiaste en ervaren BIG-geregistreerde artsen, BIG-geregistreerde (arbo)verpleegkundigen en doktersassistenten. De onderzoeken vinden plaats op een van de locaties van PDG Health Services, verspreidt door het land. Indien gewenst en wanneer mogelijk met de inhoud van onderzoeken, kunnen onze medisch professionals ook op locatie van uw organisatie komen.
  • Vitaliteitsadviseurs en werkplekadviseurs: deze deskundige adviseurs begeleiden de medewerkers tijdens een aanbevolen (vervolg) intervisie waarbij er gecoached wordt op thema’s als leefstijl, gedrag en werkhouding.

Ofwel; het complete team van PDG Health Services staat voor u klaar om u van A tot Z te begeleiden in het proces van RI&E tot PAGO!

Meer informatie over veilig en gezond werken

Bent u geïnteresseerd en wilt u de samenwerking hierin aangaan met PDG Health Services, dan kunt u mailen naar veiligheid@pdghealthservices.nl (RI&E) of info@pdghealthservices.nl (PAGO). Er wordt dan contact met u opgenomen door een van onze experts om te bespreken hoe PDG Health Services uw organisatie van dienst kan zijn.

 

Laatste nieuws