PDG. -54 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

De betekenis van gezondheid

3/2/2023 12:00:00 AM

PDG Health Services is uw partner als het gaat om preventieve gezondheid op de werkvloer. Onze dienstverlening richt zich er dan ook op om eventuele gezondheidsrisico’s van medewerkers tijdig te signaleren en hier preventief mee aan de slag te gaan. Waarbij zowel werkgever als medewerker gebaat is. Als werkgever wilt u immers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en daarnaast zorgen gezonde medewerkers voor een gezonde en vitale organisatie, voor nu en voor later.

Wat houdt de term “gezondheid” nu eigenlijk in?

In basis kan worden gesteld dat gezondheid de afwezigheid van ziekte betekent. De Wereld Gezondheidsorganisatie hanteert sinds 1948 de stelling dat gezondheid een toestand van lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden betreft. Het Institute for Positive Health (grondlegger;  Machteld Huber – huisarts en onderzoeker) heeft hier in 2012 een derde vertaling van de term ‘gezondheid’ aan toegevoegd waarbij ‘gezondheid gezien wordt als het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

Deze laatste vertaling laat zien dat er mogelijkheden zijn om je gezondheid te beïnvloeden door de manier waarop je je gedraagt en je leven is ingericht. Het RIVM onderstreept dit met hun beschrijving van het begrip ‘leefstijl’; leefstijl is het gedrag, waar een relatie met goede gezondheid of met gezondheidsproblemen voor is vastgesteld.

Chronisch zieken

Helaas is het de realiteit dat aanpassing van gedrag ofwel leefstijl niet altijd kan leiden tot gezondheidsverbetering. De helft van de Nederlandse bevolking is bekend met minstens één chronische ziekte. Door de vergrijzing zal dit aantal alleen maar gaan toenemen. Echter; 80% van de meest voorkomende chronische ziektebeelden zijn leefstijlgerelateerd. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Dit wordt ook aangetoond in het rapport naar aanleiding van een leefstijlonderzoek onder chronisch zieken. Dit rapport is in december 2022 gepubliceerd door Patiëntenfederatie Nederland en stelt dat 78% van de respondenten zelf denkt dat een gezonde leefstijl een positieve invloed heeft op hun aandoening, 40% de leefstijl verder wil verbeteren en 72% hierbij een begeleider of informatie/advies nodig heeft.

Inzicht

Om de gezondheid (preventief) te kunnen verbeteren en risico’s te beperken, is inzicht en kennis nodig. Middels de beroepswettelijke keuringen en preventief medische onderzoeken van PDG Health Services krijgen uw medewerkers inzicht in hun gezondheid. Vanuit de onderzoeksresultaten worden de aandachtspunten en potentiële risico’s persoonlijk besproken. De medewerker ontvangt een rapportage met de uitkomsten en passende adviezen om zijn of haar gezondheid preventief te verbeteren. Indien nodig wordt er doorverwezen naar de huisarts of specialist. Inzicht en kennis zijn onmisbare onderdelen om uiteindelijk het gedrag en leefstijl hierop aan te passen. PDG Health Services ondersteunt uw organisatie en uw medewerkers hier graag bij.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van PDG Health Services? Aarzel dan niet en neem contact op met één van de consultants van PDG Health Services via info@pdghealthservices.nl. Zij vertellen u graag meer over onze preventieve gezondheidsdiensten!

Laatste nieuws