PDGHS - vaccinatie 1

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Wat zijn beroepsvaccinaties en wanneer zijn deze van toepassing?

11/25/2021 12:00:00 AM

Een medewerker moet op een veilige én gezonde manier zijn werk kunnen verrichten. Dit staat vermeld in artikel 3 van de Arbowet. Daarin staat dat, bij werkzaamheden met een groot risico op infectieziekten, de werkgever een passend beleid moet maken. Het doel hiervan is de gezondheid van de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Ook al is de werkgever verplicht om uit te zoeken welke vaccinaties er nodig zijn, PDG Health Services helpt bedrijven hierbij!

Wanneer bent u verplicht om een beroepsvaccinatie aan te bieden?

Niet voor iedere beroepsgroep of -functie is een beroepsvaccinatie nodig. Wanneer de RI&E wordt opgesteld, kan er worden bepaald welke persoonlijke beschermingsmiddelen en/of vaccinaties worden geadviseerd. Door het handhaven van de RI&E draagt u bij aan de veiligheid van uw medewerkers.

Voorbeelden van risicoberoepen/vakgebieden waarin persoonlijke beschermingsmiddelen en/of vaccinaties nodig (kunnen) zijn:

 • Gezondheidszorg en welzijnszorg;
 • Artsen;
 • Verplegend personeel;
 • Verloskundigen en kraamhulp;
 • Tandartsen;
 • Hulpverlening (brandweer, politie, ambulance);
 • Medewerkers in opvangcentra;
 • Medewerkers kinderopvang en basisscholen;
 • Riolering;
 • Schoonheidsspecialisten;
 • Tatoeëerders en piercers;
 • Pedicures.

Verder wordt nog onderscheid gemaakt in risicovormers- en lopers. Risicovormers zijn personen die door hun (medische) werkzaamheden in combinatie met hun eventuele besmettelijkheid patiënten kunnen besmetten. Lopers zijn personen die door hun (medische) werkzaamheden een risico hebben voor het oplopen van een infectieziekten.

Afhankelijk van de risico’s die een medewerker loopt tijdens het werkt, kan hij of zij ingeënt worden tegen:

 • Hepatitis A.
 • Hepatitis B.
 • Tetanus (DTP vaccinatie).
 • Griep.
 • Kinkhoest (DKTP vaccinatie).
 • Mazelen (BMR vaccinatie).

U hoeft dit niet alleen te doen!

PDG Health Services is er voor u! Wij ondersteunen u bij… 

 • Het opstellen van het vaccinatiebeleid – welke beroepsvaccinaties worden geadviseerd?
 • Het uitvoeren van (beroeps)vaccinaties en reizigersvaccinaties.
 • Op maat advies over infectieziekten in relatie tot werk – onder welke voorwaarden kan een medewerker met een infectieziekte zijn/haar werkzaamheden uitvoeren?
 • Beleid bijzondere doelgroepen (zoals zwangeren) en infectieziekten.
 • Opzet en uitvoering van gericht periodiek medisch onderzoek, specifiek gericht op biologische agentia / infectieziekten (inclusief digitale vragenlijsten en medisch onderzoek).
 • Inventarisatie.
 • Om te beginnen worden uw medewerkers uitgenodigd om aan te geven welke vaccinaties zij al hebben gehad. Er zijn drie uitkomsten: 1. Vaccinaties worden aangetoond door middel van een vaccinatiebewijs 2. Er dient nog gevaccineerd te worden of 3. Iemand weigert en accepteert de consequenties van het weigeren.
 • Antistoffen.
 • Indien er getwijfeld wordt of de vaccinatie behaald is / er genoeg antistoffen zijn aangemaakt, dan kan er een antistoffentest worden gedaan. Bij de hepatitis B is dit de titerbepaling.

PDG Health Services biedt niet zomaar dienstverlening rondom vaccinaties aan. Wij denken met u mee en stellen ons graag proactief op. Van A t/m Z nemen we zoveel als mogelijk uit handen, zodat u wordt ontzorgd. Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via info@pdghealthservices.nl

Laatste nieuws