PDG. -54 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Keuring zorgvervoer en taxi

Momenteel bieden wij deze dienst niet aan.

Bij Zorgvervoer en taxi betreft het ondernemingen die tegen betaling vervoer van personen verricht, met een personenauto. De grondslag voor een medisch onderzoek is terug te vinden in de CAO Zorgvervoer en Taxi. Voor afgifte van een taxipas is een medische keuring vereist. De inhoud van de keuring heeft als doel te beoordelen of men medisch geschikt is voor de uitoefening van het beroep aan de hand van de Regeling Eisen geschiktheid 2000 van het CBR.

Aan het eind van de keuring wordt een geneeskundige verklaring afgegeven. Deze is vijf jaar geldig, of korter indien daar reden toe is.

Samen met een rijbewijs B, een VOG en een chauffeursdiploma taxi kan met deze geneeskundige verklaring bij het KIWA kan een taxipas worden aangevraagd. Het Kiwa Register geeft voor sectoren van transport en vervoer namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat deze passen uit.

De keuring is niet hetzelfde als een rijbewijskeuring maar kan er wel mee worden gecombineerd. Deze medische verklaring is vijf jaar geldig.

 

De keuringsinhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vragenformulier
  • Bloeddruk en hartslag
  • Urine; onderzoek op suiker eiwit en bloed
  • Visus veraf (mét en zónder correctie)
  • Gezichtsvelden
  • Fluisterstem
  • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek.

 

Wilt u meer informatie?

Onze Diensten

Voor een veilige, gezonde en vitale werkomgeving