PDG. -41 - banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Groepsrapportage PAGO/PMO: ‘Hoe gezond zijn uw medewerkers?’

3/16/2023 12:00:00 AM

Na afronding van een PAGO of PMO traject ontvangt de organisatie een groepsrapportage van PDG Health Services. Voor bijvoorbeeld de HR managers binnen uw organisatie biedt deze rapportage aanknopingspunten voor het gezondheidsbeleid. Wij vertellen u graag meer over deze groepsrapportage.

Voorafgaand aan het onderzoek

In de groepsrapportage van PDG Health Services worden alle resultaten van de vragenlijsten en de medisch onderzoeken anoniem geanalyseerd. Om een representatief beeld te kunnen geven, is het doel om een zo groot mogelijk deelnemerspercentage te behalen. Hoe groter het deelnemerspercentage aan het onderzoek, hoe accurater de resultaten de organisatie representeren. PDG Health Services ondersteunt u graag om zoveel mogelijk van uw medewerkers te motiveren tot deelname, maar dit blijft uiteraard een vrijwillige keuze. Voorafgaand aan het PAGO of PMO informeren wij medewerkers over het belang van inzicht in de eigen gezondheid en hoe de organisatie kan inspelen op de gezondheidsbehoeften van medewerkers. Een win-win situatie dus!

Groepsgrootte voor groepsrapportage

Vanwege de privacy van uw medewerkers moet de groepsgrootte voor het opstellen van een groepsrapportage liefst meer dan 25 deelnemers zijn en moet dit aantal minimaal 15 deelnemers zijn. Bij minder dan 15 deelnemers is een rapportage niet mogelijk. Wanneer de groepsgrootte het toelaat, kan er ook een onderscheid gemaakt worden tussen afdelingen of leeftijdsgroepen. Op die manier kunnen wij rapporteren op groepsniveau én kunnen groepen binnen de organisatie met elkaar vergeleken worden. Bij het afstemmen en implementeren van de door u gewenste dienstverlening stemmen wij graag de mogelijkheden met u af voor de groepsrapportage.

De groepsrapportage zorgt ervoor dat u weet wat er speelt binnen uw organisatie en stelt u in staat om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan duurzame inzetbaarheid. PDG Health Services kan u ook ondersteunen met de stappen na het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van vitaliteitscoaches, werkplekonderzoeken, psychologen en trainingen, verzorgd door onze zusterorganisaties binnen paraDIGMA groep.

Meer informatie over PAGO en PMO

Wilt u meer weten over het PAGO en PMO van PDG Health Services? Neem dan een kijkje op onze website, lees één van de artikelen of vraag vrijblijvend een offerte aan.

 

Laatste nieuws