GetFit dag 2-34

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Hybride werken, wat is dat?

3/3/2022 12:00:00 AM

Hybride werken is het nieuwe normaal: deels op een andere locatie werken en deels op kantoor.

Sinds corona werken veel medewerkers noodgedwongen thuis, maar de wil om weer naar kantoor te gaan, neemt bij menigeen toe naarmate hij of zij langer thuiswerkt. De belangrijkste reden om weer naar kantoor te willen, is het zien van collega's, het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die beter op kantoor gedaan kunnen worden of de behoefte om even in een andere omgeving te willen zijn. Maar het thuiswerken op zich bevalt goed. De meerderheid wil ook na corona blijven thuiswerken en het kantoorbezoek beperken tot slechts een aantal keren per week.

Voordelen van hybride werken

Hybride werken biedt veel kansen voor zowel werkgevers als medewerkers. Waar het thuiswerken in de afgelopen decennia maar langzaam van de grond kwam, zorgde het coronavirus er voor dat hybride werken in slechts enkele weken realiteit werd. Veel mensen ervaren hybride werken inmiddels als zeer positief.

Meer werkgeluk

Over het algemeen voelen medewerkers bij hybride werken meer verantwoordelijkheid, bevlogen en zitten zij beter in hun vel. Medewerkers kunnen werk combineren met hun privésituatie en persoonlijke behoeften. Men gaat veel effectiever met tijd om; denk ook maar eens aan de lange vergaderingen die vervangen worden door korte bondige online meetings en het vervallen van reistijd/woon-werkverkeer bij thuiswerken. Bij hybride werken zijn medewerkers een stuk productiever en geconcentreerder dan wanneer men op kantoor, veelal in een kantoortuin, werkt. Er zijn geen onaangekondigde bezoekjes en lawaai van communicerende mensen. De netto-werktijden liggen bij hybride werken hoger dan bij traditionele werkvormen. Kortom: hybride werken kan meer werkgeluk en een hogere productiviteit geven.

Een geschikte thuiswerkplek voor hybride werken

Een goede thuiswerkplek is essentieel bij hybride werken. Werken aan de keukentafel, een klapstoel achter een te klein bureau of een laptop zonder standaard en toetsenbord, het komt allemaal voor. Met alle gevolgen van dien. Volgens vakbond CNV kampt bijna de helft van de thuiswerkers met fysieke klachten, zoals rug-, nek-, schouder- en armklachten. Het inrichten van een goede thuiswerkplek is dus super belangrijk bij hybride werken. Door voldoende aandacht te besteden aan ergonomie voorkom je klachten en eventuele uitval op lange termijn. Daarnaast is het stimuleren van voldoende beweging noodzakelijk.

Maar hoe zit het met de vitaliteit?

Wilt u weten hoe het met de vitaliteit zit van uw medewerkers die hybride werken of wilt u hen ook buiten de werkvloer vitaal houden?  Schakel dan PDG Health Services in. Met onze diverse vitaliteitsdiensten zoals de werkplekonderzoeken ondersteunen wij u bij het vitaal houden van uw medewerkers. Ga voor meer informatie naar onze website en neem contact met ons op.

Laatste nieuws