GetFit dag1-29

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Bent u als werkgever verplicht om een ergonomische werkplek te bieden?

3/30/2023 12:00:00 AM

Werken, we doen het over het algemeen meerdere dagen per week, week na week. Veel medewerkers nemen bij de start van een werkdag plaats op hun werkplek. Maar is er wel eens gekeken naar de werkplek? En dan met name de ergonomie van de werkplek?

Wat is ergonomie?

Allereerst een korte toelichting op wat ergonomie is. Ergonomie richt zich op het afstemmen van hulpmiddelen en omstandigheden op de eigenschappen van de medewerker, waardoor zij optimaal kunnen functioneren. Het draagt bij aan het veilig en gezond inrichten van een werkplek.

Voorbeelden van de werkplek

Als werkgever bent u vanuit de arbeidsomstandighedenwet verplicht medewerkers te voorzien van informatie en voorlichting omtrent de risico’s van de werkzaamheden, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. Zo kan op een beeldschermwerkplek de focus liggen op het juist ergonomisch instellen van het bureau, de bureaustoel, de beeldschermen en het toetsenbord en de muis. Bij een werkplek in een warehouse kan de focus liggen op het juist instellen van de werkhoogte van een werktafel of het instellen van de stoel op een heftruck. En bij de werkplek van een servicemonteur ligt de focus op de ergonomie in de auto en tools voor op locatie.

Een manier om medewerkers te voorzien van een ergonomische werkplek én van voorlichting en informatie, is om werkplekonderzoeken te faciliteren.

Hoe kan PDG Health Services u ondersteunen voor een ergonomische werkplek?

Met het individuele werkplekonderzoek van PDG Health Services richten onze consultants zich op het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers. Een individueel werkplekonderzoek start met een adviesgesprek waarna de werkplek wordt bekeken en juist wordt ingesteld. Tijdens het werkplekonderzoek besteedt de Consultant Vitaliteit en Ergonomie aandacht aan de 5W’s (werktaken, werkwijze, werktijden, werkdruk en werkplek). Door deze punten te bespreken met medewerkers kunnen mogelijke signalen en/of beperkingen in een vroeg stadium opgemerkt en aangepakt worden.

Laatste nieuws