PDG. -42

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

De FITanalyse: inzicht in (on)bewuste vitaliteit

1/1/2024 12:00:00 AM

Vitaliteit is een belangrijk thema in onze maatschappij. Wie zich fit voelt, zit lekkerder in zijn vel, kan beter presteren, heeft meer energie over de dag en verzuimt minder. Kleine veranderingen in gedrag kunnen vaak al voor meer veerkracht zorgen waardoor zowel de vitaliteit van het individu als van de organisatie verbeteren. Wat is vitaliteit nu precies en wat kunt u als organisatie doen aan de vitaliteit van uw medewerkers?

Energie en levenslust

De begrippen vitaliteit en gezondheid worden vaak door elkaar gehaald. Gezondheid gaat over het wel of niet hebben van lichamelijke en geestelijke klachten, van welke aard dan ook. Vitaliteit gaat over energie en levenslust; ofwel de zin om de dag ‘aan te vallen’. Als je energiek in het leven staat, kan je heel ver komen, ziek of gezond. Iemand die vitaal is, weet wat hij of zij wil in het leven en waar hij of zij naar toe wil. Het is dan ook voor iedereen anders.

Facetten vitaliteit

Lichamelijk fit zijn zoals een gunstig BMI of een verantwoord cholesterolgehalte dragen hier vanzelfsprekend ook aan bij, maar zijn niet bepalend om je daadwerkelijk vitaal te voelen. Het is een weerslag van de combinatie van vele, zeer diverse facetten, zoals:

  • Sociale en culturele achtergrond en omgeving;
  • Opleidingsniveau;
  • Motivatie;
  • Vaardigheden;
  • Financiële situatie.

In samenwerking met ‘Het Centrum voor Belevingspsychologie’ is de FITanalyse tot stand gekomen; een uitgebreide analyse die de (on)bewuste vitaliteit van het individu en de organisatie waarin hij werkt, in kaart brengt.

De unieke analyse op het gebied van vitaliteit

De beweging naar vitaliteit is als een leercurve: een dynamische beweging van (on)bewust uitgeblust naar (on)bewust vitaal. Niet zichtbare, onbewuste factoren spelen daarbij een grote rol. De FITanalyse van getFIT legt de vinger op de zere plek, brengt de onbewuste persoonlijke drijfveren in beeld en vormt daarmee een perfecte start voor het inzetten van de juiste interventies voor individu en organisatie. Op die wijze wordt de basis gelegd voor een stabiele verbetering en daarmee een vitale organisatie.

Hoe werkt de FITanalyse?

Wij zien dat het alleen sturen op gedrag niet succesvol is bij het verbeteren van de vitaliteit en inzetbaarheid. En dus het voorkomen van verzuim. Willen we duurzaam preventief verbetering krijgen, dan moeten we ook naar onze innerlijke patronen kijken die leiden tot ons gedrag. De FITanalyse gaat verder dan de klassieke manier van kijken naar vitaliteit en inzetbaarheid.

Onbewuste patronen

De combinatie van mentale en fysieke gezondheid zoals die door de huidige methoden wordt toegepast, geeft een beeld van de schijnbare vitaliteit waarbij de innerlijke aansturing onbesproken blijft. Je kunt de vitaliteit en inzetbaarheid van het individu en organisaties wezenlijk verbeteren als je weet welke innerlijke patronen er spelen die van invloed zijn op die vitaliteit.

Analyse op (deel)niveaus

De FITanalyse bestaat uit keuzes van afbeeldingen en stellingen op essentiële vitaliteitsonderdelen en legt bloot wat de onbewuste drijfveren van het individu zijn. Diverse thema’s worden belicht. De verzamelde data wordt vertaald naar team-, afdelings- en organisatieniveau.
Deze data geeft gericht aan wat er binnen de organisatie speelt, op welke gebieden dit afspeelt en waar de potentie ligt. Pas dan weet je wat je te doen staat als de vitaliteit en de inzetbaarheid van de medewerker en de organisatie daalt om te vertalen naar acties om dit positief te beïnvloeden.

Laatste nieuws