GetFit dag 2-10 banner

Welkom op pdghealthservices.nl

Column

"Rokers zijn doorzetters"

9/30/2022 12:00:00 AM

Morgen staat alweer de maand Oktober (of ook wel “Stoptober” genoemd) voor de deur… Stoptober is de grootste gezamenlijke stoppoging van Nederland. Alle deelnemers van deze stoppoging gaan de komende maand, 28 dagen lang, de strijd aan om niet te roken, met als einddoel vervolgens ook nooit meer te roken. De campagne werd in 2014 voor het eerst georganiseerd door het Longfonds, de Nederlandse HartstichtingKWF Kankerbestrijding, de Alliantie Nederland RookvrijGGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het ministerie van VWS. Inmiddels zijn er al meer dan 350.000 mensen door dit programma gestopt met roken.

Doorzetten maar!

Het aantal rokers in Nederland neemt langzaam af. Toch rookte in 2020 één op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder (20,2%). Ongeveer driekwart van deze rokers rookt dagelijks (14,9%). Ruim een derde van de rokers heeft in die 12 maanden daarvoor een serieuze stoppoging ondernomen. De meeste rokers hebben meerdere pogingen nodig om definitief te stoppen. Het vergt namelijk een hoop doorzettingsvermogen. En dat doorzettingsvermogen hebben rokers naar mijn idee zeker! Als roker wordt het je immers niet “makkelijk” gemaakt…

Zo worden de plekken waar je nog mag roken steeds schaarser en plekken die nog wel beschikbaar zijn, zijn vaak ook niet zo comfortabel of aantrekkelijk. Kleine hokjes, koude ruimtes en/of in hoekjes weg gestopt. Maar ondanks dat gegeven blijft men toch roken!

Daarnaast hebben we het financiële stukje… Ieder jaar gaan de sigarettenprijzen in ons land omhoog. Zo kost nu een pakje van 20 sigaretten in Nederland gemiddeld €7,50. Laten we in de volgende rekensom ervan uit gaan dat iemand 5 sigaretten per dag rookt, dan kom je al gauw op een maandbedrag van ongeveer €56,-!

(5 sigaretten per dag x 30 dagen = 150 sigaretten in de maand = 7,5 pakje per maand x €7,50 = €56,25) Maar ondanks deze prijzen blijft men toch roken!

Dan hebben we vervolgens ook nog alle gezondheidsrisico’s die er spelen. In Nederland zijn er jaarlijks ruim 19.000 mensen die overlijden aan een ziekte die door het roken is veroorzaakt. Iedereen kent inmiddels ook wel de “afschrikwekkende” plaatjes die op pakjes sigaretten en shag staan. Maar ondanks deze plaatjes en de daarbij genoemde risico’s blijft men gewoon roken!

Alles bij elkaar opgeteld, moet je naar mijn mening wel beschikken over “doorzettingsvermogen” om nog te (willen) roken!

Stoppen maar!

Het is dus belangrijk om eerst simpelweg jezelf af te vragen of je wel wil stoppen. Zo ja… wat is dan de reden dat je wil stoppen (Waarom)? Deze reden zou echt als “stok achter de deur” moeten fungeren. Daarnaast zou de waarom, je duidelijk een spiegel moeten voor houden en moeten  confronteren met je gedrag. Het hoeft echt niet in 1 keer te lukken maar mocht u als lezer toevallig roken en echt willen stoppen? Dan zou ik haast willen zeggen om dit “doorzettingsvermogen” om te zetten naar een manier om ook daadwerkelijk te stoppen.

Laatste nieuws