PDGHS - vaccinatie

Welkom op pdghealthservices.nl

Inspiratie

Beroepsvaccinaties: goed gevaccineerd is gezond aan het werk gaan én blijven!

9/2/2021 12:00:00 AM

U wilt als werkgever natuurlijk dat uw medewerkers onbezorgd aan de slag kunnen en gezond zijn en blijven. Bij het woord vaccinatie denken we vandaag de dag alleen nog maar aan het COVID-19 vaccin. Toch is het ook van belang om de beroepsvaccinaties onder de aandacht te blijven brengen. Lees hier vandaag meer over.

Infectieziektes

Er zijn bepaalde beroepen die een risico vormen om een infectieziekte op te lopen doordat medewerkers in contact kunnen komen met bacteriën en virussen, ook wel biologische agentia genoemd. Het risico wordt veroorzaakt door de werkzaamheden van deze beroepen, waarbij je in contact kan komen met vervuilde oppervlaktes of bloed-bloed contact. Denk bijvoorbeeld aan beroepen in de zorgsector: (tand)artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, verzorgenden, etc. Maar ook andere beroepen komen in aanmerking, zoals brandweerlieden, politieagenten en tatoeëerders.  

Een infectieziekte kan op veel verschillende manieren worden opgelopen. Zo kan u hepatitis A oplopen door contact met vervuilde oppervlaktes, via water of bloed-bloed contact. Hepatitis B is makkelijker overdraagbaar. Contact met alle menselijke lichaamsvloeistoffen zoals speeksel kan al voor een besmetting zorgen. Het is ook overdraagbaar wanneer iemand met hepatitis B zich prikt of verwond aan een voorwerp. Een andere ziekte waar medewerkers zich tegen kunnen beschermen middels vaccinatie is Tetanus, ook wel DTP genoemd. Deze bacterie komt overal ter wereld voor en wordt veroorzaakt door een bacterie die in een wond terechtkomt. De infectie geeft vervolgens spierkrampen met vaak ernstige gevolgen.

RI&E

In de risico- inventarisatie en evaluatie, oftewel RI&E, wordt vermeld welke vaccinaties er van toepassing zijn voor welke beroepen en wat de richtlijnen hiervoor zijn. In de RI&E worden ook andere risico’s die een medewerker kan oplopen in kaart gebracht zodat de werkgever hier veiligheidsprocedures voor kan maken en deze kan hanteren.

Meer informatie

Om bij te dragen aan de veiligheid van medewerkers op de werkvloer is het van belang dat de werkgever de benodigde vaccinaties aanbiedt en dat medewerkers het belang hiervan inzien. PDG Health Services is uw partner om voor beroepsvaccinatie(s) te zorgen. Wij zoeken voor u uit welke vaccinaties noodzakelijk zijn en monitoren de vaccinatie- en immuunstatus van medewerkers, om veilig en gezond te kunnen werken. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht via: info@pdghealthservices.nl of via: 088 - 032 27 00

Laatste nieuws